Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Adviseurs

De verschillende aspecten van de DBC-systematiek doorkruisen bijna alle lagen van het ziekenhuis. Van de registrerende zorgverleners en polimedewerkers aan de bron tot de diverse stafmedewerkers en managers die zich bekommeren over de zorgproductie en daarmee het financiële welzijn van het ziekenhuis, iedereen heeft belang bij een goed functionerend RSAD-proces. Om te komen tot echt efficiënte processen, is het cruciaal om deze grote diversiteit aan functies met elkaar te verbinden.

Onze consultants zijn op de zorgadministratie onder andere in te zetten als plaatsvervangend DBC-adviseur, om bijvoorbeeld het registratieproces van een specialisme onder de loep te nemen, maar zijn ook in staat tot het opleiden van nieuwe adviseurs en zorgverleners. Hierbij maken zij gebruik van de ervaringen en succesfactoren die zij hebben opgedaan uit diverse ziekenhuizen en kunnen zij altijd een beroep doen op de kennis van hun collega’s.

De kracht van de consultants zit hem in hun kennis van meer dan alleen de specialisme specifieke DBC-systematiek. Hun brede achtergrond op het gebied van zorgadministratie en AO/IC gecombineerd met communicatieve flexibiliteit en gevoel voor de organisatie, zorgen ervoor dat zij verbeteringen voorstellen en doorvoeren die functie overstijgend zijn en zinnig voor het ziekenhuis als geheel.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?