Als het om kansen en risico’s gaat, geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Sebastiaan Van Buuren, Consultant

Trendrapport

Een van de vragen waar ziekenhuizen mee spelen is “hoe krijg ik de inrichting van mijn zorgadministratie en het registratieproces in lijn met alle toekomstige eisen en ontwikkelingen?” De wens om hierover met collega-ziekenhuizen van gedachten te wisselen, is bij iedereen aanwezig. Door aanhoudende drukte komt het er echter gewoon niet van. Daarom zijn we in de zomer van 2016 vanuit Vossius Consultancy in samenwerking met 15 deelnemende STZ-ziekenhuizen gestart met het in kaart brengen van deze vraagstukken. Door middel van interessante en motiverende interviews in combinatie met data uit vragenlijsten, is gekeken naar hoe de deelnemende ziekenhuizen kijken naar de weg van nu tot 2020.

We hebben gesproken over de uitdagingen, wensen en ambities voor de toekomst, maar ook over waar een ieder nu al mee bezig is of is geweest. De uitkomst van deze gesprekken heeft geleid tot het trendrapport “Dream Bigger”, waarin de visie van de deelnemers is samengebracht. Het betreft specifiek het verhaal van de ziekenhuizen, daarom is het rapport ook ‘Dream Bigger’ gedoopt. De uitkomsten zeggen iets over de gezamenlijke ambities van de ziekenhuizen.

Op vrijdag 13 januari 2017 is het trendrapport gepresenteerd aan de deelnemende ziekenhuizen. Het resultaat is niet een ‘best practice’ of antwoord op alle vragen. De uitkomst is een lijst van 10 succesfactoren, die volgens ziekenhuizen het belangrijkst zijn om in 2020 geregeld te hebben, om compliant registreren in de organisatie te beleggen en als ziekenhuis te kunnen zeggen dat je ‘in control’ bent.

Benieuwd naar de inhoud van het trendrapport en de 10 succesfactoren? Op onze website is het trendrapport ‘Dream Bigger’ en de poster met de succesfactoren te downloaden vanaf de pagina Kennisdeling, zie hieronder de download links. Wilt u meer informatie hebben over het verhaal rondom de succesfactoren, neem dan gerust contact met ons op.


Download link:
Poster ‘Dream Bigger’
Trendrapport ‘Dream Bigger’

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?