Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht Zorg - Een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van denken

Geen zelfonderzoeken meer door een set goede afspraken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars, op basis van goed vertrouwen tussen de partijen. Dat is Horizontaal Toezicht, naar het model van de Belastingdienst.

Het traject
Vanzelfsprekend gaat Horizontaal Toezicht (HT) verder dan enkele afspraken op papier en een ferme handdruk. Voordat een ziekenhuis zover is, heeft het vergaande wijzigingen moeten doorvoeren in nauwe samenwerking met de verzekeraar. Verbouwen met de keuken open als het ware. Een traject dat zeker twee tot drie jaar in beslag zal nemen. In die periode beweegt elk ziekenhuis van een analysefase (instapmodel), naar een ontwerpfase (verbeterplan), naar een implementatiefase (control framework op basis van risico’s en beheersmaatregelen) en de borgingsfase (één jaar lang toetsen of het control framework standhoudt). Daarna zullen aangesloten accountantspartijen een assurance level 1 of 2 toekennen, wat zoveel betekent als ‘we zijn in control’.

Planning
De ambitie van de NFU, NVZ en ZN is dat 80 procent van de ziekenhuizen en UMC’s in 2020 is ingericht op Horizontaal Toezicht ten aanzien van correct registreren en declareren. Uitgaande van de implementatiestrategie van de landelijke projectgroep HT betekent dit in de praktijk dat uw instelling nog dit jaar een start zal moeten maken met de eerste fasen van HT: verkenning, inventarisatie en verbetering. Het alternatief is dat u vanaf 2018 een sprint moet inzetten om de ambitie van de brancheverenigingen waar te maken.

Waar staat u?
Belangrijker dan de ambitie van de brancheverenigingen zijn uw eigen wensen en waar u als organisatie momenteel staat. Ondanks het landelijke raamwerk blijft HT maatwerk voor ieder ziekenhuis en diens representerende zorgverzekeraar. De snelheid waarmee u HT kunt implementeren zal in grote mate afhangen van de stappen die uw organisatie reeds in de afgelopen jaren heeft gemaakt. Helaas kunnen we de realiteit van ‘de waan van de dag’ niet simpelweg vergeten. Naast normale werkzaamheden is er immers nog een zelfonderzoek en staat er wellicht nog een fusie of conversie op uw pad. We kunnen ons voorstellen dat u nog niet zo ver bent.

Benieuwd wat logische aandachtsgebieden zijn om (verdere) stappen te maken?

Lees ons Trendrapport
In het onderzoek naar de zorgadministratie anno 2020 dat wij vorig jaar onder 15 STZ-ziekenhuizen hebben uitgevoerd, identificeerden de deelnemende hoofden zorgadministratie (of vergelijkbare functies) tien factoren die zij zelf als voorwaarden voor succes in de toekomst beschouwen. De parallellen met de voorwaarden voor Horizontaal Toezicht die we nu horen zijn groot. U vindt het trendrapport ‘Dream Bigger’ en de poster met succesfactoren hier https://www.vossiusconsultancy.nl/kennisdeling/trendrapport

Hoe kunnen wij ondersteunen?
Behalve dat wij onze relaties graag met elkaar in contact brengen zodat zij hun ervaringen met elkaar kunnen delen, dragen wij zelf ook graag ons steentje bij. We doen dit onder andere door met u in gesprek te gaan in de verkenningsfase, door slimme producten te ontwikkelen voor de inventarisatiefase en door u hands-on te ondersteunen in de verbeter- en implementatiefasen.

Hoe kunt u anderen binnen het ziekenhuis motiveren om zich aan HT te committeren? Hoe kunt u betrouwbaar en valide vaststellen hoe uw instelling scoort op het instapmodel? Hoe kunt u de organisatie en het gedrag van medewerkers veranderen en zo toekomstbestendig maken?

Vossius ontzorgt
Wilt u antwoorden op uw vragen? Wij werken al jaren samen met zorgadministraties en kennen de organisatiestructuur dan ook door en door. Dat is waarom wij durven te zeggen: ‘Vossius Ontzorgt!’

Wij gaan graag het gesprek met u aan, dus neem vrijblijvend contact met ons op. Houdt ook onze updates op deze webpagina, nieuwsbrief, Twitter en LinkedIn in de gaten.


WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?