Als het om kansen en risico’s gaat, geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Sebastiaan Van Buuren, Consultant

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor de bezoekers. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website aan derden is niet toegestaan. Vossius Consultancy BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie op deze website.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?