Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Zelfonderzoek 2015

Zelfonderzoek 2015

Het zelfonderzoek 2015 gaat voor de meeste ziekenhuizen van start. Net als voorgaande jaren ondersteunt Vossius Consultancy ook dit jaar ziekenhuizen bij het zelfonderzoek, waarbij we op diverse vlakken een bijdrage leveren. Zo zijn wij projectleider omtrent de opzet van het zelfonderzoek en voeren wij de correctie en controlewerkzaamheden uit ten behoeve van het zelfonderzoek. Sommige ziekenhuizen ontlasten wij bij het hele zelfonderzoek van kop tot staart.

Kennisteam

Veel ziekenhuizen beginnen met de voorcorrecties en vervolgen met het analyseren van de deelwaarnemingen en controlepunten. Vossius Consultancy gebruikt de opgedane ervaringen van afgelopen jaren en bundelt deze kennis om een effectief uitvoerplan en een gedegen controlemethode te realiseren. De kennis komt onder andere van Vossius consultants die momenteel werkzaam zijn bij diverse ziekenhuizen. Regelmatig komen collega’s die met het zelfonderzoek te maken hebben samen in het Kennisteam Zelfonderzoek om knelpunten te bespreken en ideeën op te doen.

Wijzigingendocument

Vossius Consultancy ontzorgt. Daarom delen wij graag onze kennis en ervaring met u. Onder het kopje Kennisdeling vindt u een wijzigingendocument waarin de definitieve handreiking rechtmatigheidscontrole voor het Zelfonderzoek 2015 per controlepunt wordt vergeleken met de handreiking 2014.

Oplossingen

Ook dit jaar hebben wij als doel om het zelfonderzoek samen met onze klanten succesvol en binnen de gestelde deadline af te ronden. Na afronding van het zelfonderzoek kan Vossius Consultancy meedenken over oplossingen die voorkomen dat bestaande registratiefouten opnieuw worden gemaakt. Samen met de afdelingen kunnen we het registratieproces optimaliseren.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?