Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Vossius Meet & Greet

Vossius Meet & Greet

Donderdag 13 november organiseerde Vossius Consultancy een Meet & Greet in restaurant Dauphine te Amsterdam. Het programma bestond uit drie sprekers en een borrel achteraf. Veel genodigden waren aanwezig, maar voor degene die niet bij de Meet & Greet aanwezig konden zijn hebben we een kort verslag gemaakt.

Omstreeks 14.00 begon de dagvoorzitter Hans van Belleghem enthousiast met de aftrap van de Vossius Meet & Greet.De Meet & Greet stond in het teken van horizontaal toezicht. Drie sprekers gaven hier vanuit verschillende oogpunten hun visie op.


“Kwaliteit, lastig te peilen en moeilijk te borgen. Door middel van patroonherkenning proberen we hier grip op te krijgen.”
Jan Peter Heida werkend bij Sirm. De regulering van kwaliteit in ziekenhuizen staat hoog op de lijst maar; hoe wordt de kwaliteit gemeten en gewaarborgd? In het Sirm onderzoek wat Elsevier publiceert, wordt kwaliteit van ziekenhuizen in Nederland in beeld gebracht. Aan de hand van 515 indicatoren worden alle ziekenhuizen geschaald.De totaalscore wordt bepaald aan de hand van vier pijlers: effectiviteit, veiligheid, dienstverlening en wachttijden.


“Er moet een helder en eenduidig normenkader gesteld worden”
Jan Hendrix kwam met een duidelijke visie rondom horizontaal toezicht. Tijdens de afsluiting van het zelfonderzoek wordt vooruitgekeken naar de jaren die komen gaan. Iedere partij is gebaad bij juiste controles. Voor horizontaal toezicht in de praktijk zou een helder en eenduidig normenkader gesteld moeten worden. De regelgeving moet op de toekomst gericht worden, zodat verschillende partijen hierop kunnen inspelen. Accountants streven naar helder en transparante beleidsregels en willen met name toetsbare regels, deze wens is uitgesproken naar de NZa.


“Ik ben mij ervan bewust dat ik mij hier in het hol van de leeuw bevind “
Bas Winkels sloot de middag af met het inzicht vanuit Zorgverzekeraar Menzis op horizontaal toezicht.De complexiteit van de zorgverzekeraar wordt uiteen gezet. Menzis heeft een pilot opgestart rondom horizontaal toezicht bij drie verschillende ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van de keten binnen de huidige kostensystematiek. Het uitgangspunt van Menzis is om niet alleen op rechtmatigheid maar ook op doelmatigheid te gaan controleren.

De Vossius Meet & Greet werd afgesloten met een borrel. Hier konden genodigden, sprekers en consultants van Vossius met elkaar in gesprek. We hebben veel positieve geluiden gehoord dus Vossius zal in de toekomst zeker vaker bijeenkomsten organiseren waarbij partijen uit het veld met elkaar het gesprek aan kunnen gaan.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?