Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Vossius lanceert Project Retourinformatie in MCA Gemini Groep

Vossius lanceert Project Retourinformatie in MCA Gemini Groep

De MCA Gemini Groep heeft Vossius Consultancy gevraagd voor ondersteuning bij het project retourinformatie. Het ziekenhuis ziet het project retourinformatie als spiegel en feedback op de volledige AO/IC functie. Door middel van de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus kunnen zij thema’s uit de retourinformatie gebruiken voor een knelpuntanalyse en een plan van aanpak voor de toekomst. Concreet betekent dit dat Vossius Consultancy het proces voor het corrigeren van facturen in verband met retourinformatie van verzekeraars hebben geanalyseerd, opgezet en mede hebben uitgevoerd. Hierbij is het optimaliseren van de bronregistratie door de bron een leidende richting.

Ons project bestaat uit drie belangrijke pijlers:


  • Ten eerste brengen wij door onze maandelijkse rapportages in kaart waarom facturen worden afgekeurd, en vervolgens voeren wij met een team de correcties over voorgaande jaren uit.
  • Ten tweede wordt het systeem geoptimaliseerd en getest of er na de interventies minder retourinformatie gestuurd wordt.
  • Ten derde worden de medewerkers van het ziekenhuis geïnstrueerd en gecoacht om na afronding van de inzet van Vossius het project zelfstandig te kunnen overnemen.
  • Ook denken wij graag mee aan de toekomst, hoe kunnen we retourinformatie inzetten zodat de bronregistratie wordt verbeterd? Samen met de MGG zijn wij overtuigd dat een juiste, tijdige en volledige bronregistratie zorgt voor het verminderen van retourinformatie. Hiervoor stellen wij in samenwerking met de Zorgadministratie van MGG een strategie voor de lange termijn op.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?