Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Vossius Consultancy en de GGZ

Vossius Consultancy en de GGZ

Terwijl ziekenhuizen het correct registreren en declareren steeds meer op orde krijgen, valt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nog een grote slag te slaan. De wil is er zeker, maar wet- en regelgeving maakt het de GGZ-behandelaars lastig. Vanaf 1 januari 2017 moeten GGZ-instellingen eraan geloven: de transitie naar volledige marktwerking. Veel GGZ-instellingen zeggen daar nog niet klaar voor te zijn. De krantenkoppen liegen er niet om:

“Behandelaars GGZ springen soepel met declaraties om” – Skipr

“GGZ: miljoenen extra kwijt aan papierwerk jeugdzorg” – NOS

“Opnieuw geknoei met declaraties in de GGZ” – NOS

De GGZ verschilt op verschillende aspecten aanzienlijk van de ziekenhuiszorg. Zij kent eigen spelregels voor de zorgregistratie en GGZ-instellingen werken met verschillende financieringscompartimenten. Denk aan de jeugd-GGZ die sinds 1 januari 2015 door de gemeentes wordt gefinancierd.

Daarnaast gelden vanaf 1 januari 2017 wijzigingen in de DBC-systematiek. Een van die wijzigingen is de overgang naar de DSM-V voor de classificatie van de diagnose. Om de huidige DBC-systematiek te behouden moet de DSM-V diagnose worden vertaald naar een DSM-IV diagnose. Dit brengt volgens de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) veel administratieve lasten met zich mee. Ook de verschillen in de registratie van basis GGZ en gespecialiseerde GGZ maken het niet gemakkelijker. Doordat de GGZ zo verschilt van de ziekenhuiszorg vragen het registreren, declareren maar bijvoorbeeld ook het uitvoeren van het jaarlijkse zelfonderzoek om een andere aanpak. Kortom: de GGZ is complex en heeft veel nuances om rekening mee te houden.

Wilt u weten op welke wijze wij ook GGZ-instellingen kunnen ontzorgen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?