Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Van ’klassieke’ zorgadministratie naar een meer bedrijfsmatige aanpak

Van ’klassieke’ zorgadministratie naar een meer bedrijfsmatige aanpak

Omdat de regelgeving binnen de ziekenhuiszorg continu verandert, zijn zorgadministraties volop in ontwikkeling om op deze veranderingen in te spelen. Daarnaast zorgt ook de invoering van nieuwe systemen voor grote veranderingen op de zorgadministraties van Nederlandse ziekenhuizen. Denk hierbij aan de implementatie van nieuwe EPD’s, de invoering van de ICD-10 op de nota en de diagnosethesaurus. Behalve aanpassing en verbetering van werkprocessen, kunnen deze veranderingen er voor zorgen dat er nieuwe rollen en taken binnen de zorgadministraties ontstaan.

Waar de meeste ziekenhuizen een ‘klassieke’ zorgadministratie hanteren (bestaande uit DBC consulenten/adviseurs, medisch codeurs, een DBC helpdesk en functioneel beheerders), speelt het Amphia ziekenhuis in Breda al in op de genoemde veranderingen in de ziekenhuiszorg. Zij gaan hierin zelfs al een stapje verder door een meer bedrijfsmatige insteek te hanteren bij het uitvoeren en borgen van de zorgadministratieve taken op het gebied van registratie-advies en financiële vraagstukken. Het uitgangspunt voor het ziekenhuis is om de registratie en controles bij de bron te beleggen. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen heeft het Amphia gekozen voor de inzet van een duo bestaande uit een Controller en een Business Partner, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor een aantal specialismen (welke onder een zorgkern vallen). Samen vormen zij in de front office niet alleen het aanspreekpunt voor DOT-gerelateerde vragen vanuit deze specialismen, maar ook voor vraagstukken m.b.t. de productie, begroting en andere financiële zaken. Binnen dit duo is de Controller expert op het gebied van registratie en de expertise van de Business Partner ligt op het financiële vlak. Het doel van deze insteek is klantgerichter werken en beter kunnen inspelen op behoeften en informatievoorziening van de klant. Mede omdat registratie en financiën sinds 2012 onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en de risico’s rondom de registratie en de financiële impact zijn toegenomen. Met ‘de klant’ wordt binnen het Amphia ziekenhuis, de directeur van de zorgkern, de medisch managers, de bedrijfsmanagers en de meewerkend teamleidinggevenden van de verschillende specialismen bedoeld. Omdat de ziekenhuiszorg altijd onderhevig zal zijn aan veranderingen, hebben ze in het Amphia ziekenhuis ook al nagedacht over de verdere ontwikkeling van deze duo’s: Het idee is dat de functies van Business Partner en Controller elkaar steeds meer aanvullen in de P&C cyclus. Dit zal naar verwachting onder meer ingegeven worden door de ontwikkelingen op het gebied van horizontaal toezicht, waarbij de materiele controles door de zorgverzekeraars straks waarschijnlijk zullen verminderen en optimalisatie van registratie bij de bron nog belangrijker zal worden. Door beide functies naar elkaar toe te laten groeien, zal het eenvoudiger worden om de functies van elkaar over te nemen en wordt kennisdeling m.b.t. DOT-registratie en financiële vraagstukken vergemakkelijkt.

Ondanks het feit dat de toekomst nog zal moeten uitwijzen of deze manier van werken beter aansluit op de veranderingen binnen de ziekenhuiszorg in Nederland, staat wel vast dat de kosten van zorg in Nederland zullen stijgen. Hierdoor zal de zorg ongetwijfeld met nog meer veranderingen en maatregelen te maken krijgen om kostenbesparingen te realiseren. Doelmatigheid, kwaliteitsverbetering, efficiency en patiënt- en klantgerichtheid blijven daarmee ook in de ziekenhuiszorg erg belangrijk. Zal een meer bedrijfsmatige aanpak in de Nederlandse ziekenhuizen hier een bijdrage aan kunnen leveren?

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?