Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

PUK 2015, een uitdaging!

PUK 2015, een uitdaging!

2015, een jaar met veel gebeurtenissen voor de PUK(Psychiatrisch Universitaire Kliniek) van het AMC. Voor het eerst is er een zelfonderzoek voor de curatieve GGZ voor het jaar 2013 uitgebracht, er zijn wijzigingen in de jeugd-GGZ en de overgang op een nieuw ziekenhuissysteem en EPD. Kortom, een uitdaging.

Jeugd-GGZ
Vanaf 2015 valt de jeugd-GGZ niet meer onder de ZvW, maar zijn de gemeenten budgettair verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugd-GGZ zorg. Dit betekent dat instellingen afspraken moeten maken met de gemeenten en niet langer met zorgverzekeraars om hun geleverde zorg betaald te krijgen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten speelt hier een belangrijke rol in, zij hebben namens alle gemeenten tarieven afgesproken met verschillende zorgaanbieders.

Zelfonderzoek 2013
Voor het eerst heeft er nu ook een zelfonderzoek voor de GGZ plaatsgevonden. Voor de zorgverzekeraar en de PUK een onbekend terrein. Het onderzoek is ontstaan naar aanleiding van een NBA-alert en draagt bij aan het oplossen van de in dit alert genoemde risico’s. De deelname is niet verplicht, maar het kent wel voordelen. Het controleplan telde 27 groepen van controlepunten. Al met al is dit een groot en tijdrovend project geweest, maar wel een project wat inzichten in registratie oplevert. Wat te doen met bijvoorbeeld het afschalen van de verschillende soorten verblijfsdagen(met ieder zijn eigen prijs)? Wanneer is de patiënt in staat tot vrijheden en/of verlof en moet er dus een andere categorie verblijfsdag geregistreerd worden? Wat te doen met verwijzingen naar de GGZ, op welke termijn wordt de huisarts geïnformeerd? Genoeg stof tot nadenken.

En alsof dit nog niet genoeg was, wordt er ook nog een nieuw ziekenhuissysteem geïmplementeerd, Epic voor de dossiervoering en Online DBC Enterprise voor het registreren van activiteiten. Dit brengt een hoop werkzaamheden met zich mee: het opstellen van een testplan, het daadwerkelijk testen van het systeem tot aan het schrijven van werkinstructies voor de gebruikers en uiteindelijk het juist registreren van de geleverde zorg.

Mijns inziens is er veel en goed werk geleverd in 2015 en is de missie al voor een groot deel volbracht. Het was mooi om aan deze uitdaging mijn bijdrage te leveren. Dan nu zelfonderzoek 2014? Of dit jaar iets ‘rustiger’ aan en kiezen voor de materiële controles?

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?