Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Project retourinformatie VUmc bij conversie naar EPIC

Project retourinformatie VUmc bij conversie naar EPIC

De overgang naar een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en elektronisch patiënten dossier (EPD) zorgt in veel ziekenhuizen voor een drukke periode. Ziekenhuizen streven ernaar om ‘schoon’ over te gaan naar het nieuwe systeem. Eén van de onderwerpen waar ziekenhuizen in zo’n situatie mee kampen is retourinformatie van zorgverzekeraars.

Na de succesvolle overgang op EPIC in het AMC, is ook het VUmc op 13 maart 2016 overgegaan op EPIC. Vossius Consultancy heeft onder andere mogen bijdragen aan het project retourinformatie.

Retourinformatie

In de ruim twee maanden voorafgaand aan de livegang heeft Vossius mede zorggedragen voor een zo schoon mogelijke overgang naar EPIC. Daarbij hebben we retourinformatie van zorgverzekeraars over de jaren 2013 tot en met 2015 geanalyseerd en verwerkt, en nieuwe retourinformatie gemonitord. Hierdoor is een saldo-aansluiting gemaakt met het openstaande debiteurensaldo in het debiteurenbeheersysteem.

Om te zorgen dat het zo blijft, willen wij ook altijd graag dat structurele registratiefouten worden gesignaleerd. En dat er een adequate oplossing komt, zodat die fouten niet meer worden gemaakt. Daarvoor nemen we ook contact op met externe partijen zoals zorgverzekeraars, zodat we in samenspraak met alle betrokken partijen tot de beste oplossing komen. Op die manier heeft een ziekenhuis ook na afloop van een project nog baat bij ons werk.

Crediteringstool

Naast het verwerken van retourinformatie vóór de overgang naar EPIC biedt Vossius ook ondersteuning in de periode na de live-gang. Door middel van de crediteringstool kunnen uit het “oude” ziekenhuisinformatiesysteem facturen worden gecrediteerd in EPIC.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?