Als het om kansen en risico’s gaat, geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Sebastiaan Van Buuren, Consultant

Lessons Learned HiX implementatie

Lessons Learned HiX implementatie

Lessons Learned HiX implementatie

Gaat u ook een HiX implementatie tegemoet of bent u daar momenteel volop mee bezig? Kennis en ervaring van uw voorgangers kunnen u ondersteunen bij het doorlopen van dit project.

De afgelopen periode zijn meerdere van onze klanten overgestapt naar het ziekenhuisinformatiesysteem HiX van Chipsoft. De implementatie van een nieuw ZIS/EPD, al dan niet in combinatie met een fusie, is een groot project dat veel effect heeft op de organisatie. Diverse andere ziekenhuizen zullen binnenkort dezelfde overstap maken.

Kennisdelingsproject
Vanuit Vossius streven wij ernaar onze relaties zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, om zo met elkaars kennis en ervaring efficiënt en succesvol te werk te gaan. Vanuit dat oogpunt leek het ons waardevol een kennisdelingsproject te starten, gericht op het inventariseren van lessons learned tijdens de HiX implementatie vanuit het zorgadministratieve perspectief. Ondanks het feit dat de uitgangspositie voor ieder ziekenhuis anders is, zijn wij van mening dat alsnog diverse overeenkomsten rondom de implementaties vast te stellen zijn.

Ervaringen
Drie van onze klanten hebben net een HiX implementatie achter de rug en hebben hun ervaring gedurende deze intensieve periode met ons gedeeld. Wij willen Alrijne, Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Haga Ziekenhuis dan ook, mede namens ziekenhuizen die binnenkort deze transitie zullen maken, danken voor hun deelneming en input.

Interviews
Op basis van een vragenlijst zijn interviews afgenomen bij de bovengenoemde ziekenhuizen. Uit deze ervaringen zijn voor verschillende onderwerpen leerzame en praktische adviezen verzameld. Aan de deelnemers zijn vragen gesteld als ‘Welke keuzes heeft u gemaakt waar u achteraf erg blij mee bent?’ en ‘Wat zou u bij een volgende implementatie absoluut anders of niet meer doen?’.

Waardevolle bevindingen
Deze vragen hebben waardevolle bevindingen en adviezen opgeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van trainingen over de procesverandering i.p.v. enkel te focussen op het gebruik van HiX tot en met het advies business controllers en data-analisten intensief in de werkgroepen te betrekken.

Presentatie gedeeld
Alle bevindingen en adviezen zijn samengevat in een presentatie, die inmiddels zowel schriftelijk als mondeling is gedeeld met diverse ziekenhuizen waar de overgang naar HiX nog moet plaatsvinden. Zo is de presentatie recentelijk gegeven aan de gehele afdeling Finance & Control van een klant ter voorbereiding op de implementatie van HiX aldaar. Graag delen wij de presentatie ook met u.

Mocht u interesse hebben, neem contact op met Bas Vos (bas.vos@vossiusconsultancy.nl / 06-28961350). Wij adviseren gebruik te maken van de ervaring van anderen!

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?