Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Extra ondersteuning in turbulente tijden bij MCH-Bronovo

Extra ondersteuning in turbulente tijden bij MCH-Bronovo

Van twee ZIS-systemen naar één vanwege een fusie: het Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo realiseerden de implementatie van het gezamenlijke ZIS in 3,5 maand tijd. In de periode ervoor lag de focus op het verbeteren van de DBC-registratie. Hard nodig om de data zo correct mogelijk te converteren.

Op 7 augustus 2014 gaf de NZa het Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo toestemming om bestuurlijk te fuseren. Na de bestuurlijke fusie op 15 augustus 2014 vond de juridische fusie plaats op 1 januari 2015. Beide ziekenhuizen werden één organisatie onder de naam Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo.

Twee zorgadministraties

Vanuit Vossius Consultancy maakte ik de gevolgen van deze fusie van dichtbij mee. Ik was begin 2015 aan de slag gegaan bij de zorgadministratie van het Bronovo Ziekenhuis. Hoewel op papier de fusie al een feit was, waren er op dat moment nog twee verschillende zorgadministratieafdelingen. Beide teams werkten met een eigen ZIS-systeem op verschillende locaties. In het Bronovo werd gewerkt met iSoft in combinatie met het EPD Soarian van Siemens, terwijl MC Haaglanden gebruik maakte van het EZIS van Chipsoft.

Verbeteren van de DBC-registratie

Bij het Bronovo ziekenhuis ondersteunde ik de DBC-consulenten, onder meer door correcties uit te voeren op onjuist geregistreerde verrichtingen en DBC’s. Daarnaast droeg ik verbeterpunten aan om de DBC-registratie naar een hoger plan te tillen.

Toen kwam het bericht dat de beide ziekenhuizen binnen enkele maanden over zouden stappen naar één nieuw ZIS, namelijk Hix van Chipsoft. Dat vooruitzicht maakte het nog belangrijker om de DBC-registratie te verbeteren. Op die manier zou de data zo correct mogelijk geconverteerd kunnen worden.

Live na 3,5 maand

Eind juni 2015 gingen de ziekenhuizen live met het nieuwe ZIS systeem Hix. Het project was in een recordtijd van slechts 3,5 maand opgeleverd. Dit was tevens het moment om beide zorgadministraties samen te voegen tot één team. Na deze implementatie was een belangrijke taak van de DBC-consulenten het ondersteunen van de medisch specialisten in de omgang met het nieuwe systeem. Daarnaast was het van groot belang zo spoedig mogelijk conversieproblemen te constateren en op te lossen. Door mijn reeds opgedane kennis in de voorgaande maanden over de werkprocessen, kon ik ook hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Afscheid

Inmiddels is de implementatie van het nieuwe ZIS alweer maanden geleden en heb ik, na ruim een jaar, afscheid genomen van de collega’s in MCH-Bronovo. Voor mij was het een leuke en leerzame periode, en andersom heb ik met mijn ondersteuning in deze turbulente tijden een mooie toegevoegde waarde kunnen leveren.

Ik wens MCH-Bronovo veel succes met de volgende fase, waarbij momenteel hard gewerkt wordt aan de implementatie van de standaard contentinrichting van het EPD.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?