Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Eigen risico in de media: onze visie

Eigen risico in de media: onze visie

In de Elsevier van 6 januari 2016 geeft de Consumentenbond een antwoord op een terechte vraag: hoe kan een bezoek aan het ziekenhuis in 2015 leiden tot verrekening van het eigen risico van 2014?(Link naar betreffende tweet) In de administratieve uitleg kunnen wij ons helemaal vinden. Echter het advies het ziekenhuis te vragen te schuiven met declaraties is opmerkelijk, want dit is ons inziens feitelijk een verzoek tot fraude. Maar eerst: is het eigenlijk zo raar dat een bezoek in 2015 leidt tot verrekening met het eigen risico van 2014?

Basisprincipe verzekeren: schade wordt genomen wanneer deze is geconstateerd

Stel iemand stapt in januari over van zowel zorg- als autoverzekeraar, en heeft op 30 december een vervelend auto-ongeluk. Dan zal niemand raar opkijken dat de oude autoverzekeraar voor de volledige kosten van reparatie opdraait, ook als deze reparatie in januari plaatsvindt. De volledige kosten van de schade worden genomen op het moment dat de schade is ontstaan, ongeacht op welk moment de schade wordt gerepareerd. In de zorg gaat het net zo, met als uitzondering dat de maximale termijn tussen ‘schade’ en ‘reparatie’ 120 dagen (tot 2014: 365 dagen) is. Kortom, eigenlijk heel begrijpelijk. Onze ervaring is dat patiënten zowel door de zorgverzekeraar, als door ziekenhuis hierover niet of onvoldoende worden geïnformeerd. Met als gevolg dat dat patiënten voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan.

Verzoeken van ziekenhuis declaratie ‘aan te passen’

Waar de consumentenbond duidelijke tekst en uitleg geeft over administratieve regels, is het advies om het ziekenhuis te vragen te schuiven met jaren zeer kwalijk, en feitelijk een verzoek tot fraude. Het jaar waarin de declaratie valt is wettelijk voorgeschreven, en hierop wordt toegezien door zowel zorgverzekeraar en de NZa. Naast implicaties voor het eigen risico, raakt het jaar waarin de declaratie valt ook de contractafspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars. Enerzijds door de hoogte van het tarief, maar nog belangrijker door het jaarlijkse zorgkostenplafond. Het schuiven met declaraties voor beide partijen zeer gunstig danwel ongunstig uitpakken. Ook is dit voor ziekenhuizen doorgaans praktisch onmogelijk omdat in de softwaresystemen blokkades zitten op handmatige bewerkingen.

Ons advies is dat zorgverzekeraars, ziekenhuizen en consumentenorganisaties patiënten meer en tijdig informeren over het eigen risico en de regelgeving die hierbij hoort.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?