Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Een proces efficiënt inrichten en slim automatiseren: de Crediteringstool

Een proces efficiënt inrichten en slim automatiseren: de Crediteringstool

De fusiegolf die onder ziekenhuizen plaats vindt, geeft ook een impuls aan het samenvoegen van administratieve systemen. Bij deze samenvoegingen rijst de vraag: welke oude informatie neem ik nog mee naar mijn nieuwe systeem? Door de hoge omloopsnelheid van wettelijke regels en factuurstandaarden, is het nieuwe systeem soms niet in staat om de oude situatie te ondersteunen. En converteren van oude data met behoud van kwaliteit is ook niet eenvoudig. Voor deze situatie heeft Vossius Consultancy een slimme en efficiënte oplossing uitgewerkt: de Crediteringstool.


In 2015 is het Kennemer Gasthuis, intussen gefuseerd met Spaarne Ziekenhuis tot Spaarne Gasthuis, overgestapt op de ZIS leverancier Epic. Daarbij is Vossius uitgedaagd een concurrente oplossing te bieden voor het probleem dat de conversie niet genoeg financiële historie meeneemt, om in de eerste twee tot drie jaar het volledige facturatieproces uit te voeren. Tot vijf jaar terug kunnen betaalde facturen worden teruggevorderd waarbij het regelmatig gaat om forse hoeveelheden.
Vossius Consultancy heeft veel praktijkervaring met administreren in de zorg, van initiële vastlegging tot facturatie, en van boekhouden tot en met externe integratie. Met deze kennis is een eenvoudig en effectief proces uitgewerkt, dat het probleem oplost. Vervolgens is dit proces geautomatiseerd ondergebracht in een tool die eenvoudig is in gebruik. Het nieuwe systeem is leidend in het proces, de tool vult alleen aan daar waar nodig.


Hoe eenvoudiger de oplossing, hoe meer kennis noodzakelijk is. Hebben we overal aan gedacht? Zien we niets over het hoofd? Kan dit eenvoudiger? Hoe voorkomen we fouten? Deze oplossing is een daar een voorbeeld van. ICT zelf is geen oplossing, maar slechts de ondersteuning van een grondig uitgedacht werkproces.
Na Kennemer Gasthuis gebruiken ook AMC en OLVG deze tool. Het VUMC volgt dit jaar. Als Vossius Consultancy zullen wij snelle, pragmatische en effectieve oplossingen blijven aanbieden. Welke uitdaging voor ons heeft u?

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?