Epic certificaat ZIS Ziekenhuisinformatiesysteem Zorgadministratie Ziekenhuis Consultancy

Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Een episch certificaat

Een episch certificaat

De afgelopen jaren is een groot aantal ziekenhuizen overgestapt naar een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) en naar een nieuw elektronische patiënten dossier (EPD). Een opvallende en relatief nieuwe aanbieder van dergelijke systemen in de Nederlandse ziekenhuisbranche is Epic. Epic is in de Verenigde Staten één van de grootste spelers op het gebied van gezondheidszorgautomatisering en is sinds enkele jaren bezig aan internationale uitbreiding. In 2008 was het Spaarne Ziekenhuis het eerste ziekenhuis buiten de Verenigede Staten dat Epic in productie nam. Sindsdien zijn in Nederland ook het St. Lucas Andreas Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en het RadboudUMC op Epic overgegaan. Opvallend aan de werkwijze van Epic is dat alleen werknemers projectleden die door Epic zijn gecertificeerd onderdelen in het systeem mogen bouwen en aanpassen. Epic wil zeker zijn dat er een zekere basiskennis aanwezig is bij degene die aanpassingen doen in het systeem, zodat er zo efficiënt en effectief mogelijk kan worden ingericht.

Een Epic certificaat kan worden behaald door het volgen van door Epic aangeboden trainingen en het behalen van de betreffende examens en/of projecten. De meeste Epic trainingen worden in de Verenigde Staten gegeven en verzorgd door en bij Epic. Op het moment van schrijven zijn de enige trainingen, die enkel in Nederland gegeven worden, de trainingen die betrekking hebben op de voor Nederland specifieke DBC-registratie en declaratie. Projectleden en functioneel beheerders die aangewezen zijn voor het onderdeel van DBC-registratie (Epic Resolute DBC Management)en/of het onderdeel facturatie (Epic Dutch Claims) dienen de basiskennis op te doen door het volgen van een drie- of vierdaagse cursus. Hierna dienen ze een project en examen te halen voor het certificaat van de betreffende onderdelen. De cursussen vinden plaats in ‘s Hertogenbosch. Tijdens deze cursussen begeleidt een ervaren implementatiecoördinator de cursisten door het naslagwerk van de betreffende cursus. Epic noemt dit naslagwerk de Companion (metgezel). De Companion is de basis tijdens de cursus, het project en het examen.

De kennisoverdracht tijdens deze cursussen vindt plaats in de vorm van een mondelinge overdracht en klassikale opdrachten. Na de cursusdagen begin je aan het project waarvoor je het cursusmateriaal moet toepassen. Je wordt gevraagd om op verschillende lagen in het Epic-systeem een inrichting te doen. Een dergelijke inrichting kan verschillen van het juist inrichten en koppelen van een zorgactiviteit tot het correct inrichten van controle werklijsten. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Voor elk onderdeel kan een vooraf aangegeven aantal punten worden behaald.

Om de certificering te halen, moet ook een openboekexamen succesvol worden afgelegd. Het examen bestaat uit dertig tot veertig vragen. Tijdens het examen mogen de Companion en het Epic-systeem worden gebruikt. Het examen toetst of je de benodigde kennis voor het inrichten van het systeem kunt terugvinden en kunt interpreteren. Epic heeft als eis voor het certificaat gesteld dat je op beide onderdelen, het project en het examen, meer dan tachtig procent van de totale punten moet behalen en dat het gewogen gemiddelde hoger moet zijn dan vijfentachtig procent. Het gewogen gemiddelde is voor vijfenzeventig procent opgebouwd uit het examen en voor vijfentwintig procent uit het project.

Het opleiden en klaarstomen van medewerkers die het Epic-systeem gaan inrichten komt ten goede aan de kwaliteit van de opbouw van deze inrichting. Voor het inrichten van een Epic-systeem bestaan veel mogelijkheden. De cursussen bieden een kapstok voor de specifiekere kennis die tijdens een implementatie van het Epic-systeem worden opgedaan. Daarnaast geeft de kennis van de cursus een leidraad om de weg door het Epic-systeem te vinden. De cursus geeft inzicht in de verschillende inrichtingskeuzes, waar in het systeem dit dient te worden ingericht, de kennis die je hiervoor nodig hebt en een idee waar je deze kennis binnen het Epic-systeem vandaan moet halen. De eis van een certificaat verplicht tot het leren begrijpen van het systeem en het ontwikkelen van de vaardigheid om benodigde informatie over het Epic-systeem indien nodig op te zoeken. Deze mate van bekwaamheid zal naar verwachting voor relatief betere geïnformeerde en weloverwogen keuzes wat betreft de inrichting van het EPD en ZIS leiden.

Graag wens ik jullie veel succes met de implementaties!

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?