Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

E-learning op maat op het gebied van de DBC-systematiek

E-learning op maat op het gebied van de DBC-systematiek

Tijdens onze jaren op de werkvloer van zorgadministraties zien we steeds weer dat ziekenhuizen blijven kampen met een tekort aan kennis van de DBC-systematiek aan de zogeheten ‘bron’. Uitspraken zoals ‘De kraan moet dicht’ passeren regelmatig de revue, wanneer men spreekt over de alsmaar toenemende werkvoorraad van DBC-zorgproducten die niet gedeclareerd kunnen worden wegens fouten in de registratie. Het lijkt de ziekenhuizen echter maar niet te lukken om de noodzaak van correct registreren te laten doordringen in alle gelederen van de zorgorganisatie.

Sinds kort dragen we als Vossius Consultancy – op een voor ons nieuwe manier – bij aan de oplossing van dit probleem: we ontwikkelen inhoud voor e-learnings.

Persoonlijke scholing van de bronmedewerkers door kennisexperts op het gebied van zorgadministratie lijkt voor de hand liggend, maar kan een tijdrovende investering zijn. Een groot bijkomend nadeel is dat het op deze manier lastig is om ook nieuwe medewerkers snel en effectief te bereiken. Dit laatste is zeker het geval wanneer men denkt aan de dikwijls snel wisselende bezetting van arts-assistenten in een ziekenhuis.

Het is dan ook juist om deze reden dat wij onlangs een e-learning hebben geschreven die is gericht op de DBC-registratie in de dagelijkse praktijk van arts-assistenten en medisch specialisten. Hierin wordt alleen ingegaan op zaken die voor een zorgverlener belangrijk zijn om goed te registreren, zoals de startdatum van een DBC-zorgtraject en de diagnose. Zaken waar zij zich niet mee bezig hoeven te houden, zoals ingewikkelde afsluitregels, worden dan ook niet behandeld. Bovendien wordt de materie, daar waar een uitzondering op de standaard registratieregels van toepassing is, behandeld per poortspecialisme. Op deze manier doorloopt de zorgverlener in diens schaarse tijd slechts de in de praktijk bruikbare zaken. Als rode draad wordt de cursist met argumenten en voorbeelden overtuigd van de noodzaak van correct registreren. De opgedane kennis wordt tussentijds getoetst met behulp van multiplechoicevragen.

Doordat wij de content aanleveren in de vorm van Word-bestanden kan deze eenvoudig worden ingebouwd in de eigen e-learningomgeving van het ziekenhuis. De teksten en illustraties zijn grotendeels universeel en kunnen daardoor snel worden toegepast, ongeacht het ziekenhuisinformatiesysteem. Het voordeel van een e-learning in eigen beheer, in tegenstelling tot beheer door een externe partij, is de mogelijkheid om zonder extra kosten onbeperkt cursisten aan te melden. Bovendien kunnen desgewenst ziekenhuis specifieke zaken in de teksten worden verwerkt en kan de voortgang van deelnemers worden gemonitord.

Momenteel zijn wij voor enkele klanten druk bezig om onze e-learning content in de praktijk te brengen en deze samen met de doelgroep te testen. In een volgende nieuwsbrief kunt u een update verwachten over de ervaringen van deze ziekenhuizen met onze dienstverlening. Ook blijven wij de komende tijd nadenken over andere doelgroepen waarvoor een e-learning over de DBC-systematiek nuttig kan zijn. Heeft u hier een idee over en wilt u dit met ons delen, of heeft u interesse in een op maat geschreven e-learning, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?