Wij verdiepen ons voortdurend in de actuele wet- en regelgeving, waardoor we deze altijd direct kunnen toepassen.

Hendrik Jan van Dijk, Consultant

Drie succesfactoren voor uw zelfonderzoek

Drie succesfactoren voor uw zelfonderzoek

Het HagaZiekenhuis stond voor twee grote uitdagingen tegelijk: het in twee maanden afronden van het zelfonderzoek, terwijl ook het EPD werd vervangen. Twee consultants van Vossius boden succesvol ondersteuning bij het zelfonderzoek. Hier kwamen we weer tot het inzicht dat er drie succesfactoren zijn voor het soepel afronden van het zelfonderzoek binnen de deadline.

Planning

Een accurate planning opstellen en bijhouden is essentieel voor het zelfonderzoek. In het HagaZiekenhuis was dit nog eens extra van belang omdat de tijdsdruk hoger was: naast het zelfonderzoek moest ook het EPD worden vervangen. Hiermee samenhangend is het ook belangrijk om tussentijds te toetsen of de gestelde doelen behaald zijn en of het tijdschema nog klopt. ICT-issues, ziekte of afwezigheid van personeel en andere zaken kunnen er gemakkelijk voor zorgen dat het project vertraging oploopt.

Prioritering van controlepunten

De NZa komt geregeld met nieuwe inzichten in sommige controlepunten. Door bij de NZa in de gaten te houden welke vragen er worden gesteld, kunt u hier op inspelen. De controlepunten waar u nog aanpassingen op verwacht, kunt u in zo’n geval uitstellen totdat eenduidige regelgeving beschikbaar is. Op die manier voorkomt u dubbel werk.

Prestaties benoemen

Voor verbetering van de registratie kan het handig zijn om per controlepunt het best presterende en het slechtst presterende specialisme te benoemen. Vervolgens kunt u de vergelijking maken en kijken waarom de registratie bij het ene specialisme minder goed gaat dan bij het andere specialisme. Belangrijk is dat dit bespreekbaar gemaakt wordt met de desbetreffende specialismen, zodat verbeterpunten bij de bron kunnen worden aangepakt. Uiteindelijk is het doel van het zelfonderzoek dat het ziekenhuis leert en de registratie verbetert.

Een goede registratie aan de bron is essentieel om te voorkomen dat er achteraf gecorrigeerd en aangepast moet worden. Belangrijk is daarom ook dat de ziekenhuissystemen ruim voor de start van 2017 ingericht zijn volgens de dan geldende wet- en regelgeving. Om ziekenhuizen voor te bereiden op de RZ17 release heeft Vossius begin juli 2016 een wijzigingendocument uitgebracht, waarin per specialisme alle wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn opgenomen. Uiteraard staan onze consultants altijd klaar om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen op tijd RZ17-proof zijn.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?