Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

DOT congres: Controles in Zorginstellingen

DOT congres: Controles in Zorginstellingen

Afgelopen donderdag 25 september was het Novotel in Amsterdam het toneel voor het door de NVMA georganiseerde DOT congres, met als onderwerp: Controles in Zorginstellingen. Naast diverse brancheorganisaties was ook Vossius Consultancy sterk vertegenwoordigd met een informatieve stand, consultants én spreker Bas Vos. Een samenvatting van de belangrijkste standpunten van de dag:

Van de brancheorganisaties trapte de NZa af met een (terug)blik op het zelfonderzoek over de ziekenhuisdeclaraties van de jaren 2012 en 2013. DBC-coördinator Cornelis Jan Diepeveen onderschreef dat het voor alle betrokken partijen een zeer bewogen jaar is geweest. Toch was hij positief over het effect van het onderzoek: een landelijk verhoogd bewustzijn van de noodzaak tot correct declareren. Dit zou essentieel zijn voor het redden van ons systeem. Tevens noodzakelijk hiervoor zijn stabiliteit en helderheid in de regelgeving. Met het DBC-pakket RZ15a zou een goede basis voor de toekomst worden gelegd. Tot die tijd dient er voor het jaar 2014 goed te worden gekeken naar de circulaires en verboden-toegestaan lijsten die dit jaar zijn uitgekomen. De declaraties voor dit jaar dienen aan deze normen te voldoen en dienen op individueel regelniveau te worden gecorrigeerd indien dit nog niet het geval is. Voor onbeantwoorde vragen die na het uitbrengen van de laatste verboden-toegestaan lijst zijn ingediend bij het Oranjeloket is een Q&A-lijst gepubliceerd. De heer Diepeveen benadrukt dat het nooit de wens van de NZa is geweest om de zorgregistratie dicht te reguleren, maar dat er vanuit het werkveld continu wordt gevraagd om helderheid en zwart-witte normen.

Tegen het einde van de ochtend was het woord aan de NVZ. Volgens de vereniging van ziekenhuizen moeten we terug naar de kern en moeten we beseffen waarom we dit systeem hebben: de zorg van hoge kwaliteit én betaalbaar houden. Beleidsadviseur Brenda van den End pleit voor een toekomst met meer individuele afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Heldere normen vanuit de NZa moeten ertoe leiden dat het proces van zorgregistratie in ziekenhuizen kan worden gecertificeerd door een onafhankelijke partij. Door een verhoogd vertrouwen in de correctheid van aangeleverde declaraties worden controles vanuit de zorgverzekeraars verder overbodig. Eerste proeven omtrent deze certificering zijn gestart en mogelijk is dit voor alle Nederlandse ziekenhuizen al in het jaar 2016 werkelijkheid.

ZN beschrijft de controles in de zorg als een wapenwedloop die beide partijen gevangen houdt en die leidt tot een verspilling van middelen. Ook beleidsadviseur Anne Pino pleit voor de ontwikkeling van horizontaal toezicht en stelt dat hiervoor een helder normenkader vanuit de NZa nodig is. Binnen dit zwart-witte normenkader kan wel vrijheid worden gegeven, maar de afbakening dient helder, eenduidig en gedragen te zijn. De werklast van de verplichte controles kan worden teruggebracht door het verbeteren van het wederzijdse vertrouwen. Wie goed declareert zou moeten kunnen rekenen op minder controle. Ook zou één verzekeraar een zorgaanbieder moeten kunnen controleren, wat dan vervolgens representatief zou zijn voor andere verzekeraars en individuele controles overbodig maken. Samen moet worden afgestemd hoe er kan worden toegeleefd naar minder en gerichter controles.

Na de lunch geeft Jan Hendrikx, partner bij Ernst & Young, aan dat de NBA al in het jaar 2012 haar problemen met de regelgeving kenbaar heeft gemaakt. Vrijheid in regelgeving is ook volgens de accountant mogelijk, maar het normenkader zelf dient helder en toetsbaar te zijn. Dit was voor de jaren 2012 en 2013 niet het geval en zeker wanneer met terugwerkende kracht regelgeving wordt aangescherpt is dit niet langer mogelijk. Nu er door het zelfonderzoek een oplossing ligt voor de jaren 2012 en 2013, moet de focus op het heden en belangrijker nog: op de toekomst. Dit is hét moment om samen door te pakken en herhaling van de afgelopen periode te voorkomen.

De verhaallijn uit de diverse presentaties was dus verassend eensgezind. We lijken te hebben geleerd van de afgelopen periode en moeten voorkomen dat deze zich in de toekomst gaat herhalen. De normen moeten helder, voorafgaand aan de periode waarvoor ze gelden en goede processen moeten controles achteraf overbodig maken. Bas Vos van ons eigen Vossius Consultancy vergelijkt als spreker op het congres de situatie met het aanleggen van een tunnel die nooit af dreigt te komen. Om het einde van de tunnel te bereiken moet een doorbraak komen vanuit een samenwerking tussen de branchepartijen. Horizontaal toezicht is de toekomst en vertouwen de sleutel tot succes. De start hiervoor moet liggen in het einde van dit jaar. De in 2014 geregistreerde zorgproducten moeten correct worden aangeleverd aan de zorgverzekeraars, zodat een betrouwbaar referentiekader kan worden gecreëerd voor de komende jaren.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?