Als het om kansen en risico’s gaat, geven wij zowel gevraagd als ongevraagd advies.

Sebastiaan Van Buuren, Consultant

​Diagnosethesaurus

​Diagnosethesaurus

Sinds 1 juli 2015 heeft de NZa alle ziekenhuizen verplicht om bij subtrajecten ook een ICD-10 code aan te leveren. Binnen de ziekenhuizen is aan deze verplichting voldaan door bijvoorbeeld gebruik te maken van een (tijdelijke) koppeltabel of de diagnosethesaurus. De keuze is vaak afhankelijk van de mogelijkheden binnen het ZIS/EPD of de beschikbare capaciteit voor het opzetten van een project.

Waar de koppeltabel (tussen DBC-diagnose en ICD-10) medisch gezien niet altijd juist hoeft te zijn, kan de diagnosethesaurus een betere oplossing zijn als hulpmiddel bij registratie van een juiste ICD-10 code. De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen, die zijn voorzien van een afleiding naar een (of meerdere) DBC-diagnosetyperingen en een afleiding naar een (of meerdere) ICD-10 codes.

Eenmalige registratie voor meervoudig gebruik

De registratie door middel van deze diagnosethesaurus kan vanuit verschillende processen worden gestart. Bijvoorbeeld vanuit de DBC-registratie, maar ook vanuit de verslaglegging in het EPD. Deze bronregistratie kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals de LBZ-aanlevering of gedetailleerde managementinformatie over de productie. Bovendien kan de ICD-10 code ook buiten de zorginstellingen worden gebruikt in bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek of de uitwisseling van gegevens tussen (internationale) zorginstellingen. Met de diagnosethesaurus is dus een ‘eenmalige registratie voor meervoudig gebruik’ mogelijk.

Vossius ontzorgt bij implementatie

Vossius Consultancy kan zorginstellingen ontzorgen bij de implementatie van deze diagnosethesaurus. Wij hebben ervaring in alle fases van het project en kunnen zodoende ondersteunen bij de inrichting en het beheer, tot en met de scholing van gebruikers (zoals de medische specialisten en het ondersteunende personeel). Samen met de zorginstelling, of zelfs per specialisme, bekijken wij welke oplossing binnen het ZIS/EPD het beste aansluit op de wensen. En uiteraard helpen wij bij de realisatie van deze (maatwerk)oplossing.

Wilt u weten op welke wijze wij u kunnen ontzorgen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?