Voor elk probleem is een oplossing te vinden, zelfs als de achterstand niet te overzien lijkt.

Jack de Groot, Consultant

Compliant registreren

Compliant registreren

Het jaar van compliant registreren

2017 wordt het jaar van compliant registreren! Tenminste, voor ziekenhuizen en zorgadministraties in het bijzonder. We horen u denken: “2015 en 2016 waren dat toch al?” Ja, dat klopt. Met het zelfonderzoek als spil in dit proces. Maar dit jaar zal dit proces verder worden voltooid met de introductie van horizontaal toezicht, naar het voorbeeld van de Belastingdienst.

We zullen inspanning moet leveren om uiteindelijk de totale inspanning te verminderen. Althans, dat lijkt wel het motto. Het doel wat we allemaal voor ogen hebben, is om uiteindelijk met een doelmatigheids- en efficiëntieslag de totale (administratieve) werklast omlaag te brengen terwijl de toegevoegde waarde toeneemt, teneinde betere zorg aan de patiënt te kunnen leveren. Voordat we daar zijn zullen we intensief aan de slag moeten met de organisatie van de gehele registratie-declaratie keten.

Horizontaal Toezicht

Binnenkort volgt een handreiking vanuit de landelijke projectgroep ‘Horizontaal Toezicht’. Deze handhandreiking bestaat uit verschillende documenten waarmee ziekenhuizen aan de slag kunnen om registratie- en declaratieprocessen en -procedures zodanig te verbeteren dat men kan spreken van een transparante en betrouwbare uitkomst (facturatie). Pas dan kan horizontaal toezicht gaan leiden tot bijvoorbeeld het afschaffen van het (tijdrovende) zelfonderzoek.

Ook binnen Vossius staan we stil bij deze ontwikkelingen en spreken er met veel van onze klanten en opdrachtgevers over. Het leeft. Een interessante invalshoek van een ziekenhuis was: “Als ik volgens het zelfonderzoek <1% fout scoor, zou ik toch kunnen zeggen dat ik al compliant registreer. Blijkbaar doen we dus al iets goed. Maar wat zijn die succesfactoren en wie bepaalt wat wel of niet werkt?”

Trendrapport: de zorgadministratie in 2020

En net als dit ziekenhuis zitten meerdere ziekenhuizen met de vraag: “Hoe krijg ik de inrichting van mijn zorgadministratie en het registratieproces in lijn met alle toekomstige eisen en ontwikkelingen?” Met deze vraag in het achterhoofd heeft Vossius een onderzoek gedaan naar de succesfactoren in de inrichting van het zorgadministratieve proces en de zorgadministratie. Daarvoor hebben we informatie opgehaald bij 15 STZ-ziekenhuizen die bereid waren hierover mee te denken. Op 13 januari hebben we het onderzoeksrapport gepresenteerd aan de deelnemende ziekenhuizen.

Net als de afgelopen jaren zal Vossius zich in 2017 weer inzetten om van waarde te zijn in deze ontwikkeling. In de ondersteuning van de ziekenhuizen met raad en daad. Vossius ontzorgt, ook in 2017!


WAT HOUDT VOSSIUS BEZIG?